Adunare Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

În data de 31 mai 2018, la ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Buzău, a fost convocată Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, pe ordinea de zi fiind incluse mai multe puncte, printre care includerea în asociație a unor noi membri din județele Buzău și Vrancea sau avizarea bugetului de venituri și cheltuieli.

“ADI Buzau 2008’” a fost legal constituită și înregistrată la Judecătoria Buzău, având ca membri fondatori: Consiliul Județean Buzău, Municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, Orașele Nehoiu, Pătârlagele și Pogoanele, comunele Pietroasele și Merei. În prezent asociația are 41 membri, din care Consiliul Județean Buzău, 2 municipii, 3 orașe și 35 comune. Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.