Ședință CJ – 27.11.2018

Prin Dispoziția Președintelui nr. 326 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 27 NOIEMBRIE 2018, ora 10:00.

Materialele care vor fi supuse spre aprobare în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 27.11.2018:

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind:
 2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 9
 3. Rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 5. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
 7. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018
 9. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
 11. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
 12. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2019 la nivelul Județului Buzău
 13. Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău
 14. Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018
 15. Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2019-2020
 16. Aprobarea transferului unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/S/126033, partenerilor Consiliului Județean Buzău în cadrul proiectului
 17. Completarea punctului V din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată
 18. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Buzău
 19. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 20. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău (Garaj RER SUD SA) – Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur operatorului de transport rutier SC BIOCLEANER SERVICII ECOLOGICE SRL
 21. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.11.2018
 22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.11.2018

 

 1. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI
 2. Notă privind plângerea prealabilă formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.133/31.05.2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.