ORDINUL PREFECTULUI nr. 716/21.11.2018 privind organizarea festivităţilor dedicate ”Zilei Naţionale a României”

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA  PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZĂU

ORDIN privind organizarea festivităţilor dedicate ”Zilei Naţionale a României”

Având în vedere:

  • prevederile art. 12, alin. (2) din Constituţia României, republicată;
  • prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea zilei naţionale a României;
  • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
  • referatul nr.15778/19.11.2018, întocmit în cadrul Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate şi situaţii de urgenţă;

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN:

Art. 1 Se aprobă organizarea  festivităţilor  dedicate  „Zilei  Naţionale a României”, care se vor desfăşura în data de 1 Decembrie 2018 în Municipiul Buzău în “Cimitirul Eroilor” și  pe Calea Eroilor, începând cu ora 10.00.

Art. 2 Se aprobă Programul desfășurării festivităților din data de 1 decembrie 2018 dedicate sărbătoririi „Zilei Naționale a României”, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile ce se impun pentru organizarea ceremoniei militare și a defilării cu personal și tehnică militară prilejuite de această sărbătoare naţională.

Art. 4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii  guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

P R E F E C T,

Carmen-Adriana Ichim

S U B P R E F E C T,

Petrică-Lucian FOCA

Vizat

Control de legalitate,

Șef Serviciu, Militaru Vasile

 

Buzău, 21.11.2018

Nr. 716

N.D./G.F./ 3 ex.

Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă.

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

Anexa la O.P. nr. 716/21.11.2018

APROB,

P R E F E C T,

Carmen-Adriana Ichim

DE ACORD,

COMANDANTUL GARNIZOANEI BUZĂU,

General  de  brigadă

Gheorghiță VLAD

 

 

PROGRAMUL desfăşurării  festivităților din data de 1 decembrie 2018 dedicate sărbătoririi ”Zilei Naţionale a României”

 

LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:

”Cimitirul Eroilor”, municipiul Buzău – ora 10.00;

Calea Eroilor, municipiul Buzău.

PARTICIPANŢI:

Primăria Municipiului Buzău;

Consiliul Judeţean Buzău;

Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău;

Garnizoana Buzău;

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;

N.V.R. – filiala Buzău;

N.C.M.R.R. – filiala Buzău;

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor”REGINA MARIA” – filiala Buzău;

R.P.I.A. – filiala Buzău;

Asociaţia Paraşutiştilor “Şoimii” Buzău;

Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi Retragere Buzău;

Tribunalul şi Parchetul Judeţean Buzău;

Camera de Conturi Buzău;

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;

Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;

Direcţia Judeţeană de Informaţii Buzău;

Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Buzău;

Inspectoratul Școlar Județean Buzău;

Muzeul Județean Buzău;

Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”;

C.M.R.R. – S.R.I. – filiala Buzău;

C.M.R.R. – M.A.I. – filiala Buzău;

Asociaţia Revoluţionarilor „Club 22” Buzău;

Blocul Naţional al Revoluţionarilor Buzău;

Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul judetului;

Cadre militare din U.M. din garnizoană;

Partide politice parlamentare şi neparlamentare;

Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.