Consilierii județeni convocați în ședință ordinară

Membri Consiliului Județean Buzău sunt convocați în data de 16.02.2018, ora 12:00. Ordinea de zi anunțată pentru această ședință ordinară este următoarea:

 1. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;
 2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017;
 3. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzau;
 8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat;
 10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii Județene „V.Voiculescu” Buzău;
 12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău;
 13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultura și Artă Buzău;
 15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 16. Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitari drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județene Buzău și, respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018;
 17. Aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2018;
 18. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018;
 19. Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2018;
 20. Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;
 21. Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău;
 22. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru următoarele trasee județene: cod 045 Buzău Autogara XXL – Florești, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzau Autogara XXL – Mînzălești, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC – Mărgăritești, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat – Glodeanu Siliștea – Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL;
 23. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călțuna – Frasinu și retur, operatorului de transport Parmitrans SRL;
 24. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS de emitere a licențelor de traseu pe traseele Rm. Sărat – Murgești și Rm. Sărat – Rubla.

Totodată, pe ordinea de zi a ședinței a fost inclusă Nota privind plângerea prealabilă formulată de către SC Sancom Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23 din 31.01.2018.

sursa: www.cjbuzau.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.