Ședință ordinară, joi, la Consiliul Județean

Consilierii județeni sunt convocați, joi, în ședința extraordinară a lunii martie pentru dezbaterea și aprobarea a 30 de proiecte de hotărâri. Proiectele supuse dezbaterii vizează rectificări de buget ale Consiliului Județean și instituțiilor din subordine, darea în administrare a diferitelor porțiuni din drumurile județene, aprobarea de colaborări intre Consiliul Județean și instituții precum ISJ, Jandarmerie, Crucea Roșie, aprobarea de noi licențe de traseu acordarea unui nou titlu de cetățean de onoare dar și a unei declarații de reunire a Basarabiei cu România.

JOI, 22  MARTIE, ora 9.00

 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 1
 2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
 4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri
 6. Aprobarea alocării de la bugetul propriu al Județului Buzău pe anul

2018 a unor sume aferente organizării și desfășurării fazei naționale a

Olimpiadei de Limba Franceză și a Olimpiadei de Tehnologii precum și a

concursului școlar județean „Cupa Nehoiului”

 1. Aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a unor bunuri imobile
 2. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Ghergheasa a unor

suprafeţe de teren din DJ 203A, situate în intravilanul comunei Ghergheasa

 1. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 103R, situată în intravilanul comunei Săhăteni
 2. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Vernești a unor suprafeţe de teren din DJ 205 și din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Vernești
 3. Aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Buzău către OMV Petrom SA pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 200 mp din terenul aferent Minei de Petrol, activ aflat în patrimonial societății
 4. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
 5. Completarea poziției nr. 84 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Buzău
 6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 288/27.11.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Construire sală multifuncţională cu gradene şi funcţiuni conexe pentru persoanele cu dizabilităţi” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56, cu finanţare prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A
 7. Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
 8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 9. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 10. Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău – forme actualizate
 11. Aprobarea Planului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău
 12. Aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău
 13. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la derularea proiectului de sărbătorire a 180 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar
 14. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul”
 15. Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1
 16. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău
 17. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care Județul Buzău este membru asociat
 18. Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 19. Aprobarea documentației aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 20. Constituirea unei comisii de evaluare a furnizării serviciilor sociale specializate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 21. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL-Lopătari, operatorului de transport RIZEA RG SNC
 22. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia)
 23. RAPOARTE, NOTE, INFORMĂRI:
 24. Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2017;
 25. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2017
 26. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2017
 27. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea Județului Buzău în anul 2017
 28. Notă privind plângerea prealabilă formulată de către SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 47 din 16.02.2018
 29. Declarație de Reunire a ROMÂNIEI cu BASARABIA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.